Νέα / Ανακοινώσεις

26 Μαρ 2015
Παραχωρήσεις Παραλιακών Χώρων
26 Μαρ 2015
Εγκριση Αριθμού Επιτρεπόμενων Ζωήλατων Οχημάτων
26 Μαρ 2015
Καθορισμός Θέσεων Άσκησης Υπαιθρίου Εμπορίου
24 Μαρ 2015
Μίσθωση Εκθεσιακών Χώρων
26 Φεβ 2015
Έκθεση – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11 Δεκ 2014
Εξαγορές (1-3)
11 Δεκ 2014
Έγκριση Πρακτικών “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ”
11 Δεκ 2014
Ανακοίνωση του προέδρου του Δ.Λ.Τ.Χ.
15 Οκτ 2014
Σύνθεση νέου διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Χ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθμ. 77531/7-10-2014 έγγραφη πρόσκληση […]
X