Μέλη διοικητικού συμβουλίου

Θέση Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό μέλος Ιδιότητα
1. Πρόεδρος Κοτσιφάκης Εμμανουήλ Καλογριδάκης Μιχαήλ Ιδιώτης/Δημοτικός Σύμβουλος
2. Αντιπρόεδρος Βεργεράκης Ελευθέριος Καλλιγέρης Γεώργιος Ιδιώτης
3. Μέλος Βαρδάκη-Παπαγεωργίου Ευαγγελία Μπάτσαρη Ευμορφία Ιδιώτης
4. Μέλος Ζερβουδάκη Ελένη Φτυλιτάκη Νίκη Δημοτικός Σύμβουλος/Ιδιώτης
5. Μέλος Λειψάκης Δημήτριος Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
6. Μέλος Μπούχλη Ελένη Μπουζάκης Ελευθέριος Σύμβουλος Δημ. Κοινότ. Χανίων
 
X