Τιμοκατάλογος ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για την εξυπηρέτηση σκαφών

Α. Ηλεκτρικό ρεύμα
Η χρέωση χρήσης των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχεται σε 0,50 €/ kwh
Β. Παροχή νερού
Η χρέωση χρήσης των παροχών νερού ανέρχεται σε 3,00 €/ κ.μ.
X