Στελέχη

Στελέχη Ειδικότητα Τηλέφωνο Email
1. Κοτσιφάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος 28213 41749 president@dlx.gr
2. Ντουντουλάκη Μαρία ΔΕ 28213 41747-2 mntountoulaki@dlx.gr
3. Χαραλαμπάκης Μανώλης ΤΕ19 28213 41747-1 echaralampakis@dlx.gr
4. Τσόντου Αθηνά ΤΕ22 28213 41746 atsontou@dlx.gr
5. Λαγονικάκης Δημήτρης ΔΕ1 28213 41748 d.lagonikakis@dlx.gr
6. Βασίλης Κουτούπης 28213 41748 b.koutoupis@dlx.gr
X