Στελέχη

Στελέχη Ειδικότητα Τηλέφωνο Email
         
1. Κοτσιφάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος 28213 41749 president@dlx.gr
2. Βουκελάτος Βασίλης ΠΕ1 28213 41746 bvoukelatos@dlx.gr
3. Ντουντουλάκη Μαρία ΔΕ 28213 41746 mntountoulaki@dlx.gr
4. Χαραλαμπάκης Μανώλης ΤΕ19 28213 41747 charalampakis@dlx.gr
5. Χιωτάκης Μανώλης ΤΕ3 28213 41748 & 28213 41714 chiotakis@dlx.gr