Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Αίτηση Δήλωσης Ελλιμενισμού Επαγγελματικών & Ερασιτεχνικών Σκαφών 2024

Η προθεσμία υποβολής έχει λήξει.

Αίτηση για Στάθμευση και Κυκλοφορία Ζωήλατων 2023

Η προθεσμία υποβολής έχει λήξει.

Ανακοίνωση Αιτήσεων Υπαιθρίου Εμπορίου 2024

Αίτηση Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων και Εμπορευμάτων Χρήσης 2024

X