Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Αίτηση Μόνιμου Ελλιμενισμού Σκαφών 2023

Η προθεσμία υποβολής έχει λήξει.

Αίτηση για Στάθμευση και Κυκλοφορία Ζωήλατων 2023

Η προθεσμία υποβολής έχει λήξει.

Ανακοίνωση Αιτήσεων Υπαιθρίου Εμπορίου 2023

Η προθεσμία υποβολής έχει λήξει.

Αίτηση Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων και Εμπορευμάτων (έως και 8 Μαΐου 2023)

Αίτηση Δήλωσης Ελλιμενισμού Επαγγελματικών Σκαφών 2023 (έως και Δευτέρα 20 Μαρτίου)

Η προθεσμία υποβολής έχει λήξει.

X