Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Ανακοίνωση Αιτήσεων Υπαιθρίου Εμπορίου 2021

Αίτηση Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων και Εμπορευμάτων

Αίτηση Δήλωσης Μόνιμου Ελλιμενισμού Σκαφών

Η προθεσμία υποβολής έχει λήξει.

Αίτηση Ελλιμενισμού Ημερόπλοιων

Η προθεσμία υποβολής έχει λήξει.