Αναφορά υπηρεσιών

 1. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης
 2. Καθαριότητα χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης
 3. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης
 4. Συντήρηση-επισκευή πλωτών ξύλινων προβλητών (αντικατάσταση αλυσίδων, ελαστικών συνδέσμων, ξύλινου δαπέδου κλπ)
 5. Τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών
 6. Υπόδειξη θέσης ελλιμενισμού σκαφών – Υποβοήθηση πρόσδεσης
 7. Συντήρηση εγκατάστασης πρόσδεσης (δέστρες κλπ)
 8. Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 9. Έκδοση αδειών ζωήλατων οχημάτων
 10. Έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
 11. Διαχείριση ελεγχόμενων χώρων στάθμευσης
 12. Διαχείριση χώρου ανέλκυσης σκαφών
 13. Συντήρηση, χρωματισμός εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης πολιτών (παγκάκια, στύλοι κλπ)
X