Τέλος εναπόθεσης σκαφών – Χώρος ανέλκυσης

Τέλος εναπόθεσης σκαφών

Το τέλος εναπόθεσης σκαφών ανέρχεται σε 0,5€ ανά τ.μ. την ημέρα.

Χώρος ανέλκυσης
  • Ως χώρος για την ανέλκυση και προσωρινή εναπόθεση σκαφών που χρήζουν μικρής έκτασης επισκευή και συντήρηση στη χερσαίας λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα, προσδιορίζεται τμήμα της (εκ σκυροδέματος) προβλήτας η οποία βρίσκεται στην Ακτή Ενώσεως, βόρεια των Νεωρίων.
  • Η περίοδος που θα επιτρέπεται η προαναφερθείσα παραμονή σκαφών να είναι από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου και από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου, ενώ για την ενδιάμεση περίοδο να απαγορεύεται κάθε σχετική δραστηριότητα. Εξαίρεση θα γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις μετά από έγκριση του Λιμεναρχείου.
  • Απαγορεύεται η εναπόθεση σκαφών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Ενετικού Λιμένα.
X