Κλινικές / Κέντρα Υγείας

Γυναίκα (Κλινική Τσεπέτη) Παπαναστασίου 9 , Χανιά
Τηλέφωνο: 28210 – 27633
Fax:28210 28829
Θεραπευτικό Κέντρo Νικ.Φωκά 3 , Χανιά
Τηλέφωνο: 28210 – 52688
Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Χατζηδάκη 5 , Χανιά
Τηλέφωνο: 28210 – 59034
Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής Κυδωνίας 46 , Χανιά
Τηλέφωνο: 28210 – 90881
Κλινική Γαβριλάκη – IASIS A.E Μ. Μπότσαρη 76-78, Χανιά
Τηλέφωνο:28210 – 87000
http://www.iasishospital.gr 
email: info@iasishospital.gr
Κλινική Καπάκη Μ. – Χατζάκη Γ. Νικηφόρου Φωκά 3, Σπλάντζια, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210 – 52 688
Μαιευτήριο Μητέρα Μ.Μπότσαρη 76, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210 – 70800
X