Ανακοίνωση κλήρωσης για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου