ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και παροχής υπηρεσιών για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. Χανίων με απευθείας ανάθεση.