Βραβεία – Εξαγορές και Μνείες από τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων Κουμ-Καπί