Ανακοίνωση Έναρξης Αιτήσεων για Απόκτηση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Στάθμευση και Άδεια Κυκλοφορίας Ζωήλατων στην Χ.Λ.Ζ. του Ενετικού Λιμένα Χανίων Έτους 2023

X