Παράταση (έως Δευτερα 20 Μαρτίου 2023) για κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον ελλιμενισμό σκαφών (ημερόπλοιων, Γ.Κ.Λ. 38 και ολικής ναύλωσης)

X