Ανακοίνωση αιτήσεων επαγγελματικών τουριστικών σκαφών 2017