Αρχείο

28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών που δεν έχουν προσέλθει σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.29/16-7-2014) να πληρώσουν τα τέλη ελλιμενισμού προηγουμένων ετών και μέχρι σήμερα ,για τις θέσεις που καταλαμβάνουν στον Λιμενίσκο της Νέας Χώρας Χανίων, να προσέλθουν να τακτοποιήσουν τις παραπάνω οικονομικές τους εκκρεμότητες προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων το αργότερο έως 20-04-2016.
28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών που δεν έχουν προσέλθει σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.29/16-7-2014) να πληρώσουν τα τέλη ελλιμενισμού προηγουμένων ετών και μέχρι σήμερα ,για τις θέσεις που καταλαμβάνουν στον Ενετικό Λιμάνι Χανίων, καθώς επίσης τέλη για την κατανάλωση νερού και ρεύματος από τα ΠΥΛΕΡ, τέλη διακινηθέντων επιβατών ( Ν. 2399/96 ΦΕΚ 90Α) και
28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων που θα πραγματοποιηθεί στις 31/03/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Κατεβάστε την πρόσκληση σε PDF
28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΧΑΝΙΑ: 28-03-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ενημερώνει τους κατοίκους, εργαζομένους και  επισκέπτες του Ενετικού Λιμένα Χανίων ότι από 1-4-2016 τίθεται σε εφαρμογή η εγκεκριμένη Μελέτη( απόφαση ΔΣ 29/2013) που αφορά στην  απαγόρευση Στάσης , Στάθμευσης και Κυκλοφορίας των οχημάτων στο Ανατολικό Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων. Παρακαλούμε για τη

?>