ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και παροχής υπηρεσιών για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. Χανίων με απευθείας ανάθεση.

09Μάι2016
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Α. Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.

Το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων θα καταρτισθεί για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ. Χανίων, με σκοπό να πληροί όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών 2000/59/EK, 2007/71/EK, της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 και τις σχετικές εγκυκλίους αυτής. 

Β. Εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης «Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. Χανιών»

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκη με τίτλο «Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. Χανίων»  έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό των υπηρεσιών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, για τους φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών και ατυχηματικών ρυπάνσεων της θάλασσας και την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτου Περιστατικού Ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες (Contingency Plan).

Γ. Προθεσμία υποβολής των προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους έως 17/5/2016 13.00 μμ στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Χ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Κατηγορίες Νέα / Ανακοινώσεις

Σχολιάστε

Επιστροφή