Προς όλους τους κατόχους σκαφών που ελλιμενίζονται στο (Ενετικό – Νέα Χώρα – Αγ. Κυριακή)

X