Με μεγάλη επιτυχία ο εθελοντικός καθαρισμός του Ενετικού Λιμένα