Απομάκρυνση του γερανού – έκτρωμα από το Ενετικό Λιμάνι Χανίων