15

15 Ιούλ 2020

Πρόσκληση για Κλήρωση Θέσεων Υπαιθρίου Εμπορίου 2020

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Χανίων ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα […]