Νοέμβριος

29 Νοέ 2013

Τρόπος εγγραφής για τον Διαγωνισμό για την Ανάπλαση της Πλατείας Κατεχάκη

29 Νοέ 2013

Τρόπος εγγραφής για τον Διαγωνισμό για την Ανάπλαση της Πλατείας Κατεχάκη

Δείτε οδηγίες για τον τρόπος εγγραφής στον Διαγωνισμό για την Ανάπλαση της Πλατείας Κατεχάκη >>
27 Νοέ 2013

Διαγωνισμού Προσχεδίων Με Απονομή Βραβείων Για Την Ανάπλαση Της Πλατείας Κατεχάκη

27 Νοέ 2013

Διαγωνισμού Προσχεδίων Με Απονομή Βραβείων Για Την Ανάπλαση Της Πλατείας Κατεχάκη

Περίληψη Προκήρυξης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ (συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του χώρου γύρω από το παλιό τελωνείο) ΠΑΛΙΑΣΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ […]