Πρόσκληση για Κλήρωση Θέσεων Υπαιθρίου Εμπορίου 2020