Εμφύσηση και αγορά οπτικών ινών ακτής Κουντουριώτη και Ναυτικού Μουσείου