ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – απαγόρευση διέλευσης θαλάσσιας περιοχής (Μαράθι)