Απρίλιος

07 Απρ 2014

Εμφύσηση και αγορά οπτικών ινών ακτής Κουντουριώτη και Ναυτικού Μουσείου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων στο πλαίσιο κατασκευής επέκτασης και συντήρησης των δικτύων οπτικών ινών του προτίθεται με απευθείας ανάθεση να αναθέσει σε ανάδοχο τις παρακάτω […]