Αρχείο

28Αυγ2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Περίληψη Διακήρυξης 1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΜΠΑΖΗ – ΟΔΟ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ» με προϋπολογισμό 175.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων οικοδομικών με προϋπολογισμό 141.230,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
26Αυγ2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Περίληψη Διακήρυξης 1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ» με προϋπολογισμό 271.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων οικοδομικών με προϋπολογισμό 198.451,28 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία
21Αυγ2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Κατεβάστε το ΝΕΟ υλικό από εδώ) Λόγω της καθυστέρησης στην δημοσίευση των απαντήσεων , η προθεσμία παράδοσης μετατίθεται κατά 40 ημερολογιακές ημέρες (χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση ). Η νέα η προθεσμία παράδοσης είναι η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00 , στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Χανιών σύμφωνα με την
21Αυγ2013
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Α Π Ο Φ Α Σ H Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Α του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α/29-4-2013). 3. Τις διατάξεις του

?>