Σύνθεση νέου διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Χ

15Οκτ2014
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθμ. 77531/7-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, απόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα.

Σύνθεση νέου διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Χ

Επιστροφή