Συγκρότηση επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με απονομή βραβείων για τον “Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχέδιων Σκιαδιών – Στεγάστρων και Αισθητικής Αναβάθμισης Όψεων στο Ενετικό Λιμάνι Χανιών”.