ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙ 2018

25Μάι2018
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

Χανιά 25/05/2018

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 

Η κλήρωση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής :

 

1) Αν υπάρχει μοναδική πρώτη πρόθεση ανεξαρτήτως περιόδου αυτοδικαίως κατοχυρώνεται στον αιτούντα.

 

2) Η κλήρωση θα αρχίσει από την πρώτη περίοδο του Ιουνίου και θα συμμετέχουν σε πρώτη φάση, μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει κύρια πρόθεση στην συγκεκριμένη περίοδο.

Το ίδιο θα συμβεί και για τις επόμενες περιόδους.

Προσοχή όποιος δεν παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή δεν εκπροσωπείται, αυτοδικαίως αποκλείεται από την διαδικασία κλήρωσης.

 

3) Αυτοί οι οποίοι θα κληρωθούν π.χ. την πρώτη περίοδο του Ιουνίου θα πρέπει να δηλώσουν ημερολογιακά πλέον το χρονικό διάστημα που θέλουν να εκθέσουν αλλά με τρόπο ώστε να μη δημιουργηθούν κενά πέραν της μίας ημέρας για παράδειγμα :

Αν ο πρώτος που θα κληρωθεί την πρώτη περίοδο του Ιουνίου είναι ο Λ. Παπαδάκης και δεύτερος ο Μ. Παπαδάκης και η πρόθεση τους είναι για 7 ημέρες ο καθένας, τότε ο πρώτος θα ενοικίαση το χώρο από 1/6/18  έως και 7/6/18, η 8/6/18 παραμένει κενή και ο δεύτερος θα μπει από 9/6/18 έως και 15/6/18 ή το αντίστροφο.

 

4) Όσοι υποψήφιοι δεν κληρωθούν, αυτοδικαίως απορρίπτονται από την διαδικασία αν η δεύτερη επιλογή τους είναι πρώτη για κάποιους άλλους.

Θα υπάρχει αναρτημένος πίνακας που θα φαίνονται οι κύριες και δευτερεύουσες επιλογές του καθενός.

Επιπλέον όλοι όσοι επιλεχθούν θα πρέπει να υποβάλουν επιτόπου 1) αίτηση στην Υπηρεσία μας 2) υπεύθυνη δήλωση και 3) υπεύθυνες δηλώσεις αυτών που θα συμμετέχουν στην έκθεση του κληρωθέντα.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη απόφαση του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Χ. αρ απόφασης 115/2017, τους οποίους όρους οι αιτούντες την αίθουσα υποχρεούνται να δηλώσουν ότι αποδέχονται πριν την συμμετοχή τους στην κλήρωση.

Σχολιάστε

Επιστροφή