Τουριστικές Πληροφορίες – Ιστορία

28 Μάι 2013
Νεολιθική Εποχή
Νεολιθικό σπήλαιο στην Αγία Σοφία Τοπολίων Σίγουρη απόδειξη για την εμφάνιση του πρώτου ανθρώπου στην Κρήτη πριν από τη νεολιθική περίοδο δεν έχουμε έως σήμερα. Κοντά […]
27 Μάι 2013
Γεωμετρική Περίοδος
Βούβες Κισάμου. Κατόψεις θαλαμωτού γεωμετρικού τάφου. 8ος αι. π.Χ. (Πεπραγμένα Ε’ Δ ιεθνούς Κρητολογικού Σννεδρίου, Α’, Ηράκλειο 1985, πίν. Η’) Την εποχή του Χαλκού διαδέχεται η […]
22 Μάι 2013
Η κατάληψη από τους Τούρκους
Κατάληψη από τους Τούρκους Παρά τις προσπάθειες, ωστόσο, των Βενετών να ενισχύσουν την άμυνα του νησιού ώστε να αντέξει σε πιθανή τουρκική επίθεση, το μέλλον είναι […]
22 Μάι 2013
Τουρκοκρατία – Νεότεροι Χρόνοι (1645 έως σήμερα)
Τουρκοκρατία – Νεότεροι Χρόνοι(1645 έως σήμερα) Τα «καταστήματα» της χριστιανικής κοινότητας μπροστά από την Τριμάρτυρη στις αρχές του αιώνα. Ξύλινα σπίτια στην οδό Θεοτοκοπούλου Με την […]
22 Μάι 2013
Χριστιανικοί Χρόνοι – Πρώτη Βυζαντινή Περίοδος (3ος αι. μ.χ. – 823)
Χριστιανικοί Χρόνοι – Πρώτη Βυζαντινή Περίοδος (3ος αι. μ.χ. – 823) Οι γνώσεις μας για την Κυδωνιά των Χριστιανικών χρόνων είναι επίσης περιορισμένες, ιδίως όσον αφορά […]
22 Μάι 2013
Βενετοκρατία (1252 – 1645)
Βενετοκρατία (1252 – 1645) Η κυβέρνηση από το πρώτο μισό του 16ου αιώνα κυρίως και μετά κάνει συνεχείς ενέργειες προσεταιρισμού των Κρητικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον […]
22 Μάι 2013
Αραβοκρατία (823 – 961)
Αραβοκρατία (823 – 961) Η κατάληψη της Κρήτης από τους Σαρακηνούς Άραβες το 823, φέρνει φοβερή αναστάτωση στο νησί. Αν και αναφέρεται στο πολύ μεταγενέστερο Χρονικό […]
22 Μάι 2013
Βυζαντινή Περίοδος (961 – 1252)
Βυζαντινή Περίοδος (961 – 1252) Πύργος του βυζαντινού τείχους στην οδό Σήφακα Στην αμέσως επόμενη περίοδο η βυζαντινή κυβέρνηση φροντίζει ιδιαίτερα για την εδραίωση της εξουσίας […]
22 Μάι 2013
Ιστορικοί Χρόνοι (1η χιλιετία π.Χ.)
Ιστορικοί Χρόνοι (1η χιλιετία π.Χ.) Στα ιστορικά χρόνια η Κυδωνιά και πάλι αναφέρεται ως μία ισχυρή πόλη της Κρήτης, της οποίας η κυριαρχία επεκτεινόταν στο σημερινό […]
X