Υπογραφή σύμβασης για την ανέγερση του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Χανίων

X