ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)