Ανακοίνωση Μείωσης Ανταλλάγματος Χρήσης Παραχωρούμενου Χώρου