Διαβούλευση: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Σκιαδίων – Στεγάστρων και Αισθητικής Αναβαθμισης Όψεων στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

05Μάι2014
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων έχει την δυνατότητα να εγγραφεί σε κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής (ΔΛΤΧ), με ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.dlx.gr και η οποία θα αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής θα είναι ενεργή από 5 Μαΐου 2014 και ώρα 09:00 έως και 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00. Μετά την υποβολή της φόρμας θα σταλεί σε κάθε εκπρόσωπο κωδικός με τον οποίο θα μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις και να έχει πρόσβαση στο σχετικό χώρο διαβούλευσης που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Η μη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνίσταται γιατί εάν δεν εγγραφούν δεν θα έχουν πρόσβασης στον χώρο διαβούλευσης. Η παρούσα προκήρυξη με τα δύο προσαρτήματά της και το Τεύχος Δεδομένων και στοιχείων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, όπως και τα παρεχόμενα στοιχεία και σχετικές μελέτες , [Σχεδιαστική αποτύπωση των όψεων, τοπογραφικό διάγραμμα , συμπληρωματικές μελέτες κ.α.], καθώς και η φόρμα εγγραφής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΛΤΧ http://www.dlx.gr και θα παρέχονται ηλεκτρονικά ενεργή από 5 Μαΐου 2014 και ώρα 09:00 έως και 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00. Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται η 7 Ιουλίου 2014 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε” 50 & Κ.Σφακιανάκη , Τ.Κ. 73135 , Χανιά, 3ος όροφος , στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ:

01_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02_ΤΕΥΧΟΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ΚΑΙ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

03_ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΨΕΩΝ

04_06_07_08

05_ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΣΑΝ

09_ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ

 

ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ:

Κάνετε εγγραφή στην Διαβούλευση εδώ >>

** Δείτε οδηγίες για τον τρόπος εγγραφής στον Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Σκιαδίων – Στεγάστρων και Αισθητικής Αναβαθμισης Όψεων στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων >>

Επιστροφή