Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων για το έτος 2022

X