Ιούλιος

11 Ιούλ 2016

Ανακοίνωση: Απευθείας ανάθεση συντήρησης του σκάφους του ΔΛΤΧ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 62/2016 απόφασης Διοικητικού του Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6ΗΜΞΟΕΒΕ-ΠΟ5,  προσκαλεί τους […]
11 Ιούλ 2016

Ανακοίνωση: Προμήθεια Αλκοολόμετρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 65/2016 απόφασης Διοικητικού του Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με […]