Φεβρουάριος

26 Φεβ 2016

Αριθμός Πρακτικού 4

Αρ. Απόφασης: 83 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4 Τροποποιεί την υπ’αριθμ. 794/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τη σύνθεση, σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/42090/04-01-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών […]