Μάρτιος

26 Μαρ 2015

Απαγόρευση Κυκλοφορίας

26 Μαρ 2015

Απαγόρευση Κυκλοφορίας

Χανιά 23-03-2015Αρ.Πρωτ.: 2190   Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει ότι από 01/04/2015 έως 31/10/2015 τίθεται σε εφαρμογή η 29/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ. η […]
26 Μαρ 2015

Παραχωρήσεις Παραλιακών Χώρων

26 Μαρ 2015

Παραχωρήσεις Παραλιακών Χώρων

Παραχωρήσεις παραλιακών χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων στη χερσαία ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων. Παρακαλούμε δείτε εδώ >>
26 Μαρ 2015

Εγκριση Αριθμού Επιτρεπόμενων Ζωήλατων Οχημάτων

26 Μαρ 2015

Εγκριση Αριθμού Επιτρεπόμενων Ζωήλατων Οχημάτων

Εγκριση αριθμού επιτρεπόμενων ζωήλατων οχημάτων στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Καθορισμός του χώρου στάθμευσης, της διαδρομής για το 2015. Παρακαλούμε δείτε εδώ >>
26 Μαρ 2015

Καθορισμός Θέσεων Άσκησης Υπαιθρίου Εμπορίου

26 Μαρ 2015

Καθορισμός Θέσεων Άσκησης Υπαιθρίου Εμπορίου

Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου στη χερσαία λιμενική ζώνη αρμοδιότητας ΔΛΤΧ για το έτος 2015 και προσδιορισμός αντίστοιχου τέλους. Παρακαλούμε δείτε εδώ >>
24 Μαρ 2015

Απαγόρευση στάσης, στάθμευσης & κυκλοφορίας τροχοφόρων στο ανατολικό τμήμα της χερσαίας ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων: Από το Δ.Λ.Τ.Χ.

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων γνωστοποιείται ότι από 01/04/2015 έως 31/10/2015 τίθεται σε εφαρμογή η υπ΄ αριθμ. 29/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ., η οποία […]