«Το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Αποτιμήσεις και Προοπτικές»: Στις 2/3/2015, στο Κ.Α.Μ.