Δημόσιο Διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου: Συντήρηση Έργων Υποδομής Εντός Ενετικού Λιμένα Χανίων & Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Χώρας