Κατεδάφιση τριώροφου παλαιού κτηρίου Δ.Λ.Τ.Χ. στην ακτή Τομπάζη – οδό Αφεντούλιεφ