Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών για Άδεια Χρήσης Χώρου 2020, Όλων των Επαγγελματιών που Δραστηριοποιούνται στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη Ευθύνης Δ.Λ.Τ.Χ.