ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ