Απαγόρευση στάσης, στάθμευσης & κυκλοφορίας τροχοφόρων στο ανατολικό τμήμα της χερσαίας ζώνης του Ενετικού Λιμένα Χανίων: Από το Δ.Λ.Τ.Χ.