Ανακοίνωση: Απευθείας ανάθεση συντήρησης του σκάφους του ΔΛΤΧ