Αρχείο

25Μάι2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά 25/05/2018   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ   Η κλήρωση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής :   1) Αν υπάρχει μοναδική πρώτη πρόθεση ανεξαρτήτως περιόδου αυτοδικαίως κατοχυρώνεται στον αιτούντα.   2) Η κλήρωση θα αρχίσει από την πρώτη περίοδο του Ιουνίου και θα συμμετέχουν σε πρώτη φάση, μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει κύρια πρόθεση στην
24Μάι2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά 23/05/2018 Αρ. Πρωτ. :640     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2018.           Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων έχοντας υπόψη : Α) την υπ αριθμό 115/2017 απόφαση του Δ.Λ.Τ.Χ. που αφορά την λειτουργία του τεμένους Γιαλί Τζαμισί στο Ενετικό λιμάνι Χανίων   Β) την 108/2017 απόφαση του Δ.Λ.Τ.Χ. που
02Μάι2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά 2-05-2018   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (στάσιμο). Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Χανίων ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1 Παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον
17Ιαν2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
14ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1819/28-12-2017   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε στις 27/12/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1803/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού
11Ιαν2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγραφής Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραφής: α) διαβάσετε την ανακοίνωση ώστε να γνωρίζετε πότε πρέπει να κάνετε την ηλεκτρονική υποβολή σας (δεν θα δεχτούμε εγγραφές που είναι σε λάθος ΟΜΑΔΑ) β) μεταβείτε στην σελίδα εγγραφής πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο γ) συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία δ) θα λάβετε έπειτα (εντός των επόμενων ημερών)
11Ιαν2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Οδηγίες με εικόνες >> Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγραφής (πατήστε εδώ) >>   14ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1826/28-12-2017   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε στις 27/12/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από
28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών που δεν έχουν προσέλθει σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.29/16-7-2014) να πληρώσουν τα τέλη ελλιμενισμού προηγουμένων ετών και μέχρι σήμερα ,για τις θέσεις που καταλαμβάνουν στον Λιμενίσκο της Νέας Χώρας Χανίων, να προσέλθουν να τακτοποιήσουν τις παραπάνω οικονομικές τους εκκρεμότητες προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων το αργότερο έως 20-04-2016.
28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών που δεν έχουν προσέλθει σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.29/16-7-2014) να πληρώσουν τα τέλη ελλιμενισμού προηγουμένων ετών και μέχρι σήμερα ,για τις θέσεις που καταλαμβάνουν στον Ενετικό Λιμάνι Χανίων, καθώς επίσης τέλη για την κατανάλωση νερού και ρεύματος από τα ΠΥΛΕΡ, τέλη διακινηθέντων επιβατών ( Ν. 2399/96 ΦΕΚ 90Α) και
28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων που θα πραγματοποιηθεί στις 31/03/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Κατεβάστε την πρόσκληση σε PDF
04Αυγ2015
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά : 16/06/2015Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 31/08/15   Τεχνική έκθεση για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χώρου ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Χ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ   Παρακαλούμε δείτε εδώ >>

?>