Αρχείο

28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών που δεν έχουν προσέλθει σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.29/16-7-2014) να πληρώσουν τα τέλη ελλιμενισμού προηγουμένων ετών και μέχρι σήμερα ,για τις θέσεις που καταλαμβάνουν στον Λιμενίσκο της Νέας Χώρας Χανίων, να προσέλθουν να τακτοποιήσουν τις παραπάνω οικονομικές τους εκκρεμότητες προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων το αργότερο έως 20-04-2016.
28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών που δεν έχουν προσέλθει σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.29/16-7-2014) να πληρώσουν τα τέλη ελλιμενισμού προηγουμένων ετών και μέχρι σήμερα ,για τις θέσεις που καταλαμβάνουν στον Ενετικό Λιμάνι Χανίων, καθώς επίσης τέλη για την κατανάλωση νερού και ρεύματος από τα ΠΥΛΕΡ, τέλη διακινηθέντων επιβατών ( Ν. 2399/96 ΦΕΚ 90Α) και
28Μαρ2016
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων που θα πραγματοποιηθεί στις 31/03/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Κατεβάστε την πρόσκληση σε PDF
04Αυγ2015
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά : 16/06/2015Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 31/08/15   Τεχνική έκθεση για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χώρου ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Χ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ   Παρακαλούμε δείτε εδώ >>
17Απρ2015
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά 17-04-2015Αρ.Πρωτ.: 2328   Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Χανίων ανακοινώνει προς όλους  τους ενδιαφερόμενους Α) για απόκτηση άδειας υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) και Β) για άδεια χρήσης χώρου για στάθμευση ζωήλατων οχημάτων, στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων, ότι από Δευτέρα 20/04/2015 και από ώρα 09.00 έως και 14.30 μπορούν να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην
26Μαρ2015
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά 23-03-2015Αρ.Πρωτ.: 2190   Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει ότι από 01/04/2015 έως 31/10/2015 τίθεται σε εφαρμογή η 29/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ. η οποία εγκρίθηκε με την 8797/03-07-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η στάση, στάθμευση και κυκλοφορία όλων των τροχοφόρων στο ανατολικό τμήμα της
26Μαρ2015
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Παραχωρήσεις παραλιακών χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων στη χερσαία ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων. Παρακαλούμε δείτε εδώ >>
26Μαρ2015
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Εγκριση αριθμού επιτρεπόμενων ζωήλατων οχημάτων στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Καθορισμός του χώρου στάθμευσης, της διαδρομής για το 2015. Παρακαλούμε δείτε εδώ >>
26Μαρ2015
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου στη χερσαία λιμενική ζώνη αρμοδιότητας ΔΛΤΧ για το έτος 2015 και προσδιορισμός αντίστοιχου τέλους. Παρακαλούμε δείτε εδώ >>

?>