Χωρίς κατηγορία

22 Ιούν 2020

Ανακοίνωση Προμήθειας Ελλιμενισμού

Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων για την προμήθεια εξειδικευμένης εφαρμογής για τον ελλιμενισμό σκαφών. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων προτίθεται να προμηθευτεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης […]
15 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση Μείωσης Ανταλλάγματος Χρήσης Παραχωρούμενου Χώρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Χ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ εγκρίνει 1) Την μείωση του ανταλλάγματος χρήσεως παραχωρούμενου χώρου χρήσης 2020 κατά (50%) σε όλους τους χώρους ευθύνης […]
15 Μαΐ 2020

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών για Άδεια Χρήσης Χώρου 2020, Όλων των Επαγγελματιών που Δραστηριοποιούνται στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη Ευθύνης Δ.Λ.Τ.Χ.

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων » Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που […]
15 Οκτ 2014

Σύνθεση νέου διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Χ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθμ. 77531/7-10-2014 έγγραφη πρόσκληση […]