6ο Πρακτικό 2013

23Μάι2013
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 227 /19-3-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο/2013

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 19/03/2013 ημέρα Tρίτη και ώρα 16:30 στην αίθουσα του Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 215/13-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνου, Αντιδημάρχου Χανίων.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Φραγγεδάκης Γεώργιος,Ναξάκης Γεώργιος, Αγγελάκη Ναυσικά, Παπαδάκη – Σεργάκη Ελεονώρα, Τσιτσιρίδη Ελπίδα, Ραγκαζά Αικατερίνη, Καμηλάκης Αντώνιος, Σταματάκης Εμμανουήλ, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Δασκαλάκης Αντώνιος Λιμενάρχης Χανίων

Παρόντα Τακτικά Μέλη

Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Ναξάκης Γεώργιος, Αγγελάκη Ναυσικά ,Παπαδάκη – Σεργάκη Ελεονώρα,Καμηλάκης Αντώνιος, Ραγκαζά Αικατερίνη , Τσιτσιρίδη Ελπίδα, Σταματάκης Εμμανουήλ.,Παπαδογιάννης Αριστείδης,, Δασκαλάκης Αντώνιος Λιμενάρχης Χανίων.

Ουδείς απών

Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13η / 2013.

ΘΕΜΑ : Έγκριση Μελέτης εκτέλεσης εργασιών και λήψη απόφασης σκοπιμότητας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων , κ. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Χανίων, είπε ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με την 3657/21-10-2011 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Κρήτης και με προϋπολογισμό Μελέτης 2.192.237,50€, ο Δήμος Χανίων εκτελεί – μέσω αναδόχου και μετά από ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό – το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ» στο Δυτικό Τμήμα της Παλιάς Πόλης και σε μία επιφάνεια περίπου 35 στρεμμάτων (βλέπε σχετικό σχέδιο).

Στα πλαίσια υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου προβλέπονται μεταξύ των εργασιών και κάποιες εντός της χερσαίας Λιμενικής Ζώνης (βλέπε σχετικό σχέδιο δικτύων) όπως :

Διαχωρισμός του σήμερα παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης. Θα κατασκευαστούν νέοι αγωγοί λυμάτων πού θα αποχετεύουν τα λύματα συνδεόμενοι σε δύο σημεία στο υπάρχον δίκτυο της ακτής Κουντουριώτη διασχίζοντας κάθετα τη χερσαία λιμενική ζώνη. Ομοίως θα κατασκευαστούν αγωγοί ομβρίων που θα εκβάλουν τα όμβρια ύδατα στη θάλασσα σε δύο σημεία της ακτής Κουντουριώτη διασχίζοντας κάθετα τη χερσαία λιμενική ζώνη.

  • Επίσης προβλέπεται η κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης (των οποίων ένας κλάδος εισέρχεται στη χερσαία λιμενική ζώνη στο τέρμα της οδού Αγγέλων).
  • Τέλος προβλέπεται η πλακόστρωση επιφάνειας 250,00 τ.μ. εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης στο πλάτωμα έμπροσθεν της εισόδου του Ναυτικού Μουσείου

Επειδή η συμβολή του συγκεκριμένου έργου στη εξυπηρέτηση της εμπορικής και τουριστικής κίνησης αλλά και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του Ενετικού Λιμένα είναι λίαν σημαντική τόσο για το Λιμένα όσο και για μεγάλο τμήμα της Παλιάς Πόλης,είναι αναγκαία η λήψη Απόφασης έγκρισης της Μελέτης και σκοπιμότητας για το συγκεκριμένο έργο από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2791/2001.

Η απόφαση μας αυτή θα διαβιβασθεί στη Δ/νση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Κρήτης που θα εγκρίνει αρχικά την τεχνική μελέτη των έργων, πριν την διαβίβαση στον Γεν . Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την προβλεπόμενη από το άρθρο 189 παρ. 2 του Ν. 2971/2001 απόφαση υλοποίησης των έργων.

Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την Μελέτη εκτέλεσης εργασιών καθώς και τη σκοπιμότητα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ»

Βεβαιώνει ,σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2971/2001, ότι οι προβλεπόμενες εργασίες του συγκεκριμένου έργου συμβάλλουν στη εξυπηρέτηση της εμπορικής και τουριστικής κίνησης αλλά και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του Ενετικού Λιμένα είναι λίαν σημαντική τόσο για το Λιμένα όσο και για μεγάλο τμήμα της Παλιάς Πόλης.

2) Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνο τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΣΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

 

 

ΝΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΡΑΓΚΑΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Κατεβάστε την 13η απόφαση του 6ου Πρακτικού –>

Κατηγορίες Αποφάσεις 2013

Σχολιάστε

Επιστροφή