5o Πρακτικό 28η Απόφαση 2018 – Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαιθρ. εμπορίου

03Μάι2018
  • By Admin
  • 1 Ετικέτες
  • 0 Comments

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.293/28 -03-2018   5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 27/3/2018 ημέρα Tρίτη και ώρα 15.30 στην αίθουσα του  Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 242/21-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Βάμβουκα,  Δημάρχου Χανίων .

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Αναστάσιος ΒάμβουκαςΠρόεδρος ΔΛΤΧ, Κοτσιφάκη Σοφία, Βλαχάκης Μιχαήλ , Κατσιφαράκη Θηρεσία, Καμηλακης Αντώνιος,Τζουλάκης Σταύρος, Κουβάτσος Χρήστος,Λιμενάρχης Χανίων

Παρόντα Τακτικά Μέλη

Αναστάσιος Βάμβουκας Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Βλαχάκης Μιχαήλ,  Κατσιφαράκη Θηρεσία,  Κουβάτσος Χρήστος Λιμενάρχης Χανίων, καθώς και οι Καμηλάκης Αντώνιος, Ζαχαριουδάκης Κυριάκος οι οποίοι ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και αποχώρησαν μεταγενέστερα και θεωρούνται παρόντες ,για την απαρτία , μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ,σύμφωνα  με το άρθρο 96 παρ. 6 του Ν. 3463/2006.

Aπόντα Τακτικά Μέλη

Κοτσιφάκη Σοφία,Τζουλάκης Σταύροςο οποίος αναπληρώθηκε από τον ΖαχαριουδάκηΚυρίακο

Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28η / 2018.

ΘΕΜΑ:Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου στη χερσαία λιμενική ζώνη αρμοδιότητας ΔΛΤΧ για το έτος 2018 και προσδιορισμός αντίστοιχου τέλους. Ορισμός επιτροπής κλήρωσης  για τη διάθεση των καθορισμένων θέσεων υπαιθρίου εμπορίου στους δικαιούχους, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ,κ. Αναστάσιος Βάμβουκας, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι  βάσει του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.2323/95 και της ΚΥΑ υπ΄αρ.3131/17/96 Υπ. Αν/ξης και ΥΕΝ το Δ.Λ.Τ.Χ. έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες άσκησης στάσιμου και πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου εντός των λιμανιών της δικαιοδοσίας του.

Σύμφωνα με το Ν.3190/03 οι παραπάνω άδειες εκδίδονται  ύστερα από την γνώμη της επιτροπής της παρ.8 του άρθρ.1 του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3377/2005 και ισχύει .

Στη συνέχεια έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ. το πρακτικό της προαναφερθείσας επιτροπής η οποία συνεκλήθη  με το υπ’ αρ. πρωτ. 106/14/02/2018 έγγραφο και εισηγείται τη λήψη απόφασης .

«     ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ   ΕΜΠΟΡΙΟΥ   2018  »

Συνεδρίαση 1η : 22/2/2018

Ώρα έναρξης: 11.00

Ημέρα: Πέμπτη

Πρόσκληση προέδρου: 106/14/02/2018.

Μέ βάση το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.2323/95 και την ΚΥΑ υπ’αρ.3131/17/96 Υπ.Αν./ξης και YEN το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες άσκησης στάσιμου και πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου εντός των λιμανιών της δικαιοδοσίας του. Σύμφωνα με τον Ν.3190/03 οι παραπάνω άδειες εκδίδονται ύστερα από τη γνώμη της επιτροπής της παρ.8 του αρθ.1 τουΝ.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3377/2005 και ισχύει.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προσκλήθηκαν σε συνεδρίαση στις 22/2/2018 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων οι παρακάτω φορείς:

 Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων, Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων, Σωματείο επαγγελματιών και πωλητών λαϊκών αγορών Χανίων, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες,  Εφορεία  Αρχαιοτήτων Χανίων, ο Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων οι οποίοι παραβρέθηκαν ήταν :

1. Βάμβουκας Αναστάσιος πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

2.Παυλάκης Ιωάννης εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Χανίων.

3.Αποστολάκη Αναστασία εκπρόσωπος της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων Χανίων.

4. Μπασιά Αμαλία, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

5.Κουβάτσος Χρήστος,  εκπρόσωπος από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Παρούσα ήταν η γραμματέας του Δ.Λ.Τ.Χ Παπαδάκη Κυριακή.

Δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν:

  1. 1.     O εκπρόσωπος του Σωματείου επαγγελματιών και πωλητών λαϊκών αγορών.
  2. 2.     O  εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χανίων
  3. 3.     Ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη ΧΛΖ Ενετικού Λιμένα και Κουμ- Καπί Χανίων για το έτος 2018.

Ο κ.Βάμβουκας Αναστάσιος   ως πρόεδρος της επιτροπής, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, προχώρησε ο ίδιος σε μια γενική ενημέρωση της κατάστασης που ίσχυε έως τώρα για τις άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

 Ο Λιμενάρχης Χανίων στο σημείο αυτό έθεσε θέμα ασφάλειας της κυκλοφορίας  στη λιμενική ζώνη και  ιδίως στην Ακτή Τομπάζη, όπου λόγω του μικρού πλάτους του δρόμου, των πολλών δραστηριοτήτων συγχρόνως στο ίδιο σημείο ( τραπεζοκαθίσματα, διαδρομή ζωήλατων οχημάτων , σταντ ημεροπλοίων, αλλά κυρίως  της αυξημένης κυκλοφορίας πεζών επισκεπτών).

H εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων σε συννενόηση με την Προϊσταμένη της ,ανέφερε ότι δεν θα είχε αντίρρηση να μεταφερθούν οι όλες οι θέσεις υπαιθρίου εμπορίου της Ακτής Τομπάζη, στην Πλατεία Κατεχάκη.

Ο Πρόεδρος  για το έτος 2018 είπε ότι :

1. Επειδή πολλοί είναι οι ενδιαφερόμενοι για θέση υπαιθρίου εμπορίου στη ΧΛΖ του Ενετικού Λιμένα κυρίως.

2. Επειδή οι θέσεις που είχαν οριοθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια νοτιοδυτικά του Ισλαμικού τεμένους  ,επί της Ακτής Τομπάζη,  λόγω του μικρού πλάτους του δρόμου, των πολλών δραστηριοτήτων συγχρόνως στο ίδιο σημείο ( τραπεζοκαθίσματα, διαδρομή ζωήλατων οχημάτων , σταντ ημεροπλοίων, αλλά κυρίως  της αυξημένης κυκλοφορίας πεζών επισκεπτών προτείνεται:

Α) Να οριοθετηθούν συνολικά, σε ζώνες, οι παραχωρούμενοι χώροι για άσκηση υπαιθρίου εμπορίου στη χερσαία λιμενική ζώνη στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων καθώς επίσης και στο Κουμ –Καπί .

 Συγκεκριμένα:

Α ΖΩΝΗ :Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) στην Ακτή Κουντουριώτη  να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ52m .

Β. ΖΩΝΗ: Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Πλατεία Κατεχάκη ) να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ44m .

 Γ. ΖΩΝΗ: Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Κούμ- Καπί ) στην Ακτή Μιαούλη –οδό Κύπρου να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ16m .

Β). Τα είδη των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνονται στην άσκηση υπαιθρίου εμπορίου στη ΧΛΖ διαχείρισης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, θα είναι α) των ζωγράφων, β)  των χειροποίητων ιδιοκατασκευών , γ)του ψημένου καλαμποκιού, ψημένα κάστανα, Ξηροί καρποί ποπκορν-Μαλλί της γριάς.

Γ) .Τα σημεία άσκησης των παραπάνω δραστηριοτήτων, το εμβαδόν του χώρου κατάληψης , το αντάλλαγμα, θα καθορισθούν με απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί ,εντός των παραπάνω παραχωρούμενων χώρων για το σκοπό αυτό.

Δ).Τα άτομα που θα λάβουν άδεια ζωγράφου θα ζωγραφίζουν τα ίδια πίνακες στο χώρο που θα τους παραχωρηθεί.( Επιτόπου ζωγραφική για τις θέσεις ΄Αγκυρα-Ναυτικό Μουσείο και με επιτόπου ζωγραφική και έκθεση των έργων τους στις θέσεις στην πλατεία Κατεχάκη).

Τα άτομα που θα λάβουν άδεια χειροποίητων ιδιοκατασκευών  θα κατασκευάζουν τα ίδια τα αντικείμενα που θα έχουν προς πώληση.

Ε). Τα είδη και η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου να μην θίγουν τα συμφέροντα των στεγασμένων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Ενετικό Λιμάνι.

 Στ). Η τοποθέτηση των εκθέσεων στις θέσεις των ζωγράφων να μην υπερβαίνει σε ύψος το 1,50 μέτρο και σε εμβαδόν 1×1,50 τ.μ .

Ζ).  Η απόσταση μεταξύ των θέσεων η μία από την άλλη  θα είναι ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους ,τρία (3μ.).

Συνολικά οι παραχωρούμενοι χώροι για άσκηση υπαιθρίου εμπορίου στη χερσαία λιμενική ζώνη στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων καθώς επίσης και του Κουμ –Καπί χωροθετούνται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 2,παρ.3 του Ν.3131/96 ΥΑ θα προτιμούνται, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έκδοσης αδειών, έναντι όλων των άλλων ενδιαφερομένων, άτομα ευπαθών ομάδων (ανάπηροι διαφόρων κατηγοριών κ.λ.π).

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω, την εισήγηση του Προέδρου για την άσκηση υπαιθρίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων για το έτος 2018 και αφού είδαν τις νομικές διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

 Α) Να οριοθετηθούν συνολικά (σε ζώνες) οι παραχωρούμενοι χώροι για άσκηση υπαιθρίου εμπορίου στη χερσαία λιμενική ζώνη στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων καθώς επίσης και του Κουμ –Καπί .

  Συγκεκριμένα:

Α ΖΩΝΗ :Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) στην Ακτή Κουντουριώτη  να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ52m .

Β. ΖΩΝΗ: Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Πλατεία Κατεχάκη ) να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ44m .

 Γ. ΖΩΝΗ: Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Κούμ- Καπί ) στην Ακτή Μιαούλη –οδό Κύπρου να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ16m .

Β). Τα είδη των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνονται στην άσκηση υπαιθρίου εμπορίου στη ΧΛΖ διαχείρισης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, θα είναι α) των ζωγράφων, β)  των χειροποίητων ιδιοκατασκευών , γ)του ψημένου καλαμποκιού, ψημένα κάστανα, Ξηροί καρποί ποπκορν-Μαλλί της γριάς.

Γ) .Τα σημεία άσκησης των παραπάνω δραστηριοτήτων, το εμβαδόν του χώρου κατάληψης , το αντάλλαγμα, θα καθορισθούν με απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί ,εντός των παραπάνω παραχωρούμενων χώρων για το σκοπό αυτό.

Δ). Τα άτομα που θα λάβουν άδεια ζωγράφου θα ζωγραφίζουν τα ίδια πίνακες στο χώρο που θα τους παραχωρηθεί. ( Επιτόπου ζωγραφική για τις θέσεις ΄Αγκυρα-Ναυτικό Μουσείο και με επιτόπου ζωγραφική και έκθεση των έργων τους στις θέσεις στην πλατεία Κατεχάκη).

Τα άτομα που θα λάβουν άδεια χειροποίητων ιδιοκατασκευών  θα κατασκευάζουν τα ίδια τα αντικείμενα που θα έχουν προς πώληση.

Ε). Τα είδη και η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου να μην θίγουν τα συμφέροντα των στεγασμένων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Ενετικό Λιμάνι.

 Στ). Η τοποθέτηση των εκθέσεων στις θέσεις των ζωγράφων να μην υπερβαίνει σε ύψος το 1,50 μέτρο και σε εμβαδόν 1×1,50 τ.μ .

Ζ).  Η απόσταση μεταξύ των θέσεων η μία από την άλλη  θα είναι κατ΄ ελάχιστον απόσταση μεταξύ τους  τρία (3μ).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ,παρ 3 του Ν.3131/96 θα προτιμούνται, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έκδοσης αδειών, έναντι όλων των άλλων ενδιαφερομένων, άτομα ευπαθών ομάδων (ανάπηροι διαφόρων κατηγοριών κ.λ.π)

Αφού διαβάστηκε η παρούσα υπογράφεται ως ακολούθως:

O Πρόεδρος της Επιτροπής: Βάμβουκας Αναστάσιος
Η Γραμματέας : Παπαδάκη Κυριακή
Τα μέλη
Παυλάκης Ιωάννης
Αποστολάκη  Αναστασία
Μπασιά Αμαλία
Κουβάτσος Χρήστος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε για το έτος 2018 να  καθοριστούν  οι παρακάτω θέσεις στις ζώνες που γνωμοδότησε η επιτροπή υπαιθρίου εμπορίου .

Επίσης πρότεινε τα ανταλλάγματα αναλόγως του σημείου άσκησης της δραστηριότητας (της ζώνης).

Α ΖΩΝΗ :Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) στην Ακτή Κουντουριώτη  να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ52m, έντεκα 11 θέσεις συνολικά, εκ των οποίων πέντε (5) ζωγράφων , πέντε (5) χειροποίητων ιδιοκατασκευών και μία (1) ξηρών καρπών με αντάλλαγμα 700€ ανά τ.μ. για κάθε παραχωρούμενη θέση σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ του ΔΛΤΧ 108/2017.

Β. ΖΩΝΗ: Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Πλατεία Κατεχάκη ) να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ44m, οκτώ (8) θέσεων συνολικά,εκ των οποίων πέντε (5) ζωγράφων , δύο (2) χειροποίητων ιδιοκατασκευών και μία (1) ξηρών καρπώνμε αντάλλαγμα 700€ ανά τ.μ. για κάθε παραχωρούμενη θέσησύμφωνα με την απόφαση ΔΣ του ΔΛΤΧ 108/2017.

Γ. ΖΩΝΗ: Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Κούμ- Καπί ) στην Ακτή Μιαούλη –οδό Κύπρου να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ16 m, τριών θέσεων συνολικά, εκ των οποίων δύο (2) χειροποίητων ιδιοκατασκευών και μία (1) ξηρών καρπών, με αντάλλαγμα 700€ ανά τ.μ. για κάθε παραχωρούμενη θέση σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ του ΔΛΤΧ 108/2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι επειδή το πλήθος των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για απόκτηση άσκησης υπαιθρίου εμπορίου και που θα συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, το Συμβούλιο θα πρέπει  να καθορίσει τριμελή επιτροπή για την διεξαγωγή διπλής κλήρωσης ώστε να καθορισθούν αφενός τα άτομα που θα τους δοθεί άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων( ζώνη Α, Β και Γ) και αφετέρου τον αριθμό θέσης που θα λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα προκύψει από την πρώτη κλήρωση.

Προτείνεται η  τριμελής επιτροπή  που θα απαρτίζεται από  την Αντιπρόεδρο Κοτσιφάκη Σοφία και το μέλος του ΔΣ κ. Βλαχάκη Μιχαήλ με αναπληρωτές στην επιτροπή, τους συμβούλους που τους αναπληρούν στο ΔΣ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, καθώς και την διοικητική υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Παπαδάκη Κυριακή με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου με μετακίνηση στο ΔΛΤΧ Χιωτάκη Εμμανουήλ για την διεξαγωγή διπλής κλήρωσης ώστε να  προκύψουν, αφενός τα άτομα που θα τους δοθεί άδεια παραχώρησης για  άσκηση υπαιθρίου εμπορίουστο Ενετικό Λιμάνι Χανίων ( ζώνη Α, Β και Γ) και αφετέρου ο  αριθμός θέσης που θα λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα προκύψει από την πρώτη κλήρωση.

Εφόσον δεν  υπάρξει ενδιαφέρον για την κάλυψη ορισμένων θέσεων με συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι θέσεις αυτές θα μπορούν να διατεθούν, σε δεύτερη φάση, σε ενδιαφερόμενους άλλων δραστηριοτήτων που προβλέπονται από την απόφαση της επιτροπής υπαιθρίου εμπορίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών τουτο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, θεωρουμένων ως παρόντων των αποχωρησάντων μελών του  κ. Καμηλακη Αντωνίου και Ζαχαριουδάκη Κυριάκου, για την απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 3463/2006 όπου εκφράστηκαν οι απόψεις  των μελών, το συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ

Α).Εγκρίνει:

Να  καθοριστούν οι παρακάτω θέσεις στις ζώνες που γνωμοδότησε η επιτροπή υπαιθρίου εμπορίου καθώς και το αντάλλαγμα αναλόγως του σημείου άσκησης της δραστηριότητας (της ζώνης) ως εξής:

Α ΖΩΝΗ :Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Άγκυρα-Ναυτικό Μουσείο) στην Ακτή Κουντουριώτη  να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ52m, έντεκα 11 θέσεις συνολικά, εκ των οποίων πέντε (5) ζωγράφων , πέντε (5) χειροποίητων ιδιοκατασκευών και μία (1) ξηρών καρπών με αντάλλαγμα 700€ ανά τ.μ. για κάθε παραχωρούμενη θέση ,σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ του ΔΛΤΧ 108/2017.

Β. ΖΩΝΗ: Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Πλατεία Κατεχάκη ) να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ44m, οκτώ (8) θέσεων συνολικά, εκ των οποίων πέντε (5) ζωγράφων , δύο (2) χειροποίητων ιδιοκατασκευών και μία (1) ξηρών καρπώνμε αντάλλαγμα 700€ ανά τ.μ. για κάθε παραχωρούμενη θέσησύμφωνα με την απόφαση ΔΣ του ΔΛΤΧ 108/2017.

Γ. ΖΩΝΗ: Στη ΧΛΖ και στο σημείο  (Κούμ- Καπί ) στην Ακτή Μιαούλη –οδό Κύπρου να οριοθετηθεί συνολικά χώρος 2mΧ16m, τριών θέσεων συνολικά, εκ των οποίων δύο (2) χειροποίητων ιδιοκατασκευών και μία (1) ξηρών καρπών, με αντάλλαγμα 700€ ανά τ.μ. για κάθε παραχωρούμενη θέση σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ του ΔΛΤΧ 108/2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι επειδή το πλήθος των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για απόκτηση άσκησης υπαιθρίου εμπορίου και που θα συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, το Συμβούλιο θα πρέπει  να καθορίσει τριμελή επιτροπή για την διεξαγωγή διπλής κλήρωσης ώστε να καθορισθούν αφενός τα άτομα που θα τους δοθεί άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων( ζώνη Α, Β και Γ) και αφετέρου τον αριθμό θέσης που θα λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα προκύψει από την πρώτη κλήρωση.

Ορίζεταιη  τριμελής επιτροπή  που θα απαρτίζεται από  την Αντιπρόεδρο Κοτσιφάκη Σοφία και το μέλος του ΔΣ κ. Βλαχάκη Μιχαήλ με αναπληρωτές στην επιτροπή, τους συμβούλους που τους αναπληρούν στο ΔΣ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, καθώς και την διοικητική υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Παπαδάκη Κυριακή με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου με μετακίνηση στο ΔΛΤΧ Χιωτάκη Εμμανουήλ για την διεξαγωγή διπλής κλήρωσης ώστε να  προκύψουν, αφενός τα άτομα που θα τους δοθεί άδεια παραχώρησης για  άσκηση υπαιθρίου εμπορίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων (ζώνη Α, Β και Γ) και αφετέρου ο  αριθμός θέσης που θα λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα προκύψει από την πρώτη κλήρωση.

Εφόσον δεν  υπάρξει ενδιαφέρον για την κάλυψη ορισμένων θέσεων με συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι θέσεις αυτές θα μπορούν να διατεθούν, σε δεύτερη φάση, σε ενδιαφερόμενους άλλων δραστηριοτήτων που προβλέπονται από την απόφαση της επιτροπής υπαιθρίου εμπορίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών τουτο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ,θεωρουμένων ως παρόντων των αποχωρησάντων μελών του  κ. Καμηλακη Αντωνίου και Ζαχαριουδάκη Κυριάκου, για την απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 3463/2006 όπου εκφράστηκαν οι απόψεις  των μελών, το συμβούλιο.

Β). Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Βάμβουκα τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων: Βάμβουκας Αναστάσιος
Η Γραμματέας : Παπαδάκη Κυριακή
Τα μέλη
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΘΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κατηγορίες Νέα / Ανακοινώσεις

Σχολιάστε

Επιστροφή