Αρχείο

25Μάι2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά 25/05/2018   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ   Η κλήρωση των υποψηφίων θα γίνει ως εξής :   1) Αν υπάρχει μοναδική πρώτη πρόθεση ανεξαρτήτως περιόδου αυτοδικαίως κατοχυρώνεται στον αιτούντα.   2) Η κλήρωση θα αρχίσει από την πρώτη περίοδο του Ιουνίου και θα συμμετέχουν σε πρώτη φάση, μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει κύρια πρόθεση στην
24Μάι2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά 23/05/2018 Αρ. Πρωτ. :640     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΛΙ ΤΖΑΜΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2018.           Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων έχοντας υπόψη : Α) την υπ αριθμό 115/2017 απόφαση του Δ.Λ.Τ.Χ. που αφορά την λειτουργία του τεμένους Γιαλί Τζαμισί στο Ενετικό λιμάνι Χανίων   Β) την 108/2017 απόφαση του Δ.Λ.Τ.Χ. που
03Μάι2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.293/28 -03-2018   5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 27/3/2018 ημέρα Tρίτη και ώρα 15.30 στην αίθουσα του  Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 242/21-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του
02Μάι2018
 • By Admin
 • 1 Ετικέτες
 • 0 Comments
Χανιά 2-05-2018   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (στάσιμο). Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Χανίων ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1 Παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον

?>